• 02-744-9055

  • Sale@panfoods.net

  • 400 ถนนสรรพาวุธ

  • แขวงบางนา, เขตบางนา, กรุงเทพฯ 10260

Pan Retailer เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ภายใต้ตราสินค้า Golden pan , Farm king , Pan Ocean และ Tata เป็นต้น โดยทาง Pan Retailer มีผู้เชียวชาญในการแนะนำบริการ ทั้งการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า กลุ่มประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำผลไม้, น้ำหวานเข้มข้น, น้ำผลไม้เข้มข้น, ซอสปรุงรสอาหาร, เครื่องแกงสำเร็จรูป, อาหารกระป๋อง และอื่นๆ

โดยทางเราพร้อมให้รับบริการพัฒนาสินค้าเฉพาะกลุ่ม (OEM) ด้วยมาตรฐานการผลิตอาหารมาตรฐานสากล ได้แก่ HACCP ,GMP ,BRC และร่วมถึง กลุ่มอาหาร HALAL (ฮาลาล) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม

สินค้าของเรา Pan Retailer

สินค้าของเรา คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ 

น้ำหวานเข้มข้น ตรา โกลเด้น แพน (Golden Pan) ขนาด 710ml. รสชาติ กลิ่นสละ   • สำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม อัตราส่วน 1:8 (หรือตามความชอบ) ...

น้ำหวานเข้มข้น ตรา โกลเด้น แพน (Golden Pan) ขนาด 710ml. รสชาติ ครีมโซดา   • สำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม อัตราส่วน 1:8 (หรือตามความชอบ...

น้ำหวานเข้มข้น ตรา โกลเด้น แพน(Golden Pan) ขนาด 710ml. รสชาติ บลูมิกซ์ฟรุ้ต   • สำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม อัตราส่วน 1:8 (หรือตามความชอบ...

น้ำหวานเข้มข้น ตรา โกลเด้น แพน (Golden Pan) ขนาด 750ml. รสชาติ ลิ้นจี่    • สำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม อัตราส่วน 1:8 (หรื...

น้ำหวานเข้มข้น ตรา โกลเด้น แพน (Golden Pan) ขนาด 750ml. รสชาติ องุ่น   • สำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม อัตราส่วน 1:8 (หรือตามความชอบ) ...

น้ำหวานเข้มข้น ตรา โกลเด้น แพน (Golden Pan) ขนาด 750ml. รสชาติ ส้ม   • สำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม อัตราส่วน 1:8 (หรือตามความชอบ) ...

น้ำหวานเข้มข้น ตรา โกลเด้น แพน (Golden Pan) ขนาด 750ml. รสชาติ สับปะรด   • สำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม อัตราส่วน 1:8 (หรือตามคว...

น้ำหวานเข้มข้น ตรา โกลเด้น แพน (Golden Pan) ขนาด 750ml. รสชาติ ฝรั่ง   • สำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม อัตราส่วน 1:8 (หรือตามความชอบ) ...

น้ำหวานเข้มข้น ตรา โกลเด้น แพน (Golden Pan) ขนาด 750ml. รสชาติ ผลไม้รวม(พันซ์)   • สำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม อัตราส่วน 1:8 (หรือตา...

น้ำหวานเข้มข้น ตรา โกลเด้น แพน (Golden Pan) ขนาด 750ml. รสชาติ มะนาว   • สำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม อัตราส่วน 1:8 (หรือตามความชอบ) ...

น้ำหวานเข้มข้น ตรา โกลเด้น แพน (Golden Pan) ขนาด 750ml. รสชาติ สตอรเบอรี่   • สำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม อัตราส่วน 1:8 (หรือตามความ...

น้ำหวานเข้มข้น ตรา โกลเด้น แพน (Golden Pan) ริชชี่ ขนาด 750ml. รสชาติ ส้ม   • สำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม อัตราส่วน 1:8 (...

กลุ่มสินค้าและบริการของเรา

OEM 

widget